Silver LMP

Silver LMP Foto druzynowe

Kontakt: 

  • tel.:
  • email: 

Skład:

Imię i nazwisko: Paweł Pypczyński

Wiek:

Sprzęt: (deska/okładzina forehendowa/backhandowa)

 

Imię i nazwisko: Marek Jabłonka

Wiek: 

Sprzęt: (deska/okładzina forehendowa/backhandowa)

 

Imię i nazwisko: Leszek Kosiacki

Wiek:

Sprzęt: (deska/okładzina forehendowa/backhandowa)

 

Imię i nazwisko:

Wiek:

Sprzęt: (deska/okładzina forehendowa/backhandowa)